Chiều 19-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3.131 điểm cầu trên toàn quốc.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu Quân khu 1, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì tham dự hội nghị. 


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì tham dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu 1.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau khi có có Kết luận số 01 được Bộ Chính trị ban hành, tiếp nối các kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Kết quả thực hiện đã cho thấy tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, các địa phương, ban ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TƯ, ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm…

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21, Quy định 37, Quy định 08. Tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng. Đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Tin và ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục