Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực
Cập nhật ngày: 13/05/2024 09:55 (GMT +7)

Những năm qua, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01) và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao; góp phần xây dựng đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.


Đại tá Lã Văn Hào, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Để Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 được quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Thi viết chính luận về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thi báo cáo viên; thi bí thư chi bộ giỏi; thi cán bộ giảng dạy chính trị. Đồng thời tổ chức các buổi tọa đàm: “3 đề cao, 5 chống”; xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, đồng đội; tọa đàm sĩ quan trẻ chủ đề: Tuổi trẻ LLVT tỉnh Bắc Kạn xung kích, sáng tạo, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng “tự soi, tự sửa”; sinh hoạt chuyên đề xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết 847 của Đảng bộ, LLVT tỉnh được xây dựng. Các thiết chế văn hóa, phòng truyền thống, phòng đọc; hệ thống truyền thanh nội bộ; bản tin, panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và các hoạt động thi đua, văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa được phát huy mạnh mẽ. Tính từ năm 2021 đến nay, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 19 lớp học tập trung, quân số tham gia 16.360 lượt người; tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ 193 buổi/91.644 lượt người nghe; đăng 144 chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh; 53 panô, 142 băng rôn, khẩu hiệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. 

Với phương châm “xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “nhân rộng tích cực đẩy lùi tiêu cực”, Ban chỉ đạo 35, lực lượng 47 trong toàn Đảng bộ và LLVT tỉnh đã tích cực đăng tải, chia sẻ 75.241 bài viết, 85.365 bình luận, 412.262 lượt tương tác trên các trang, mạng xã hội để tuyên truyền những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới để góp phần nhân lên việc tốt, đấu tranh với những tư tưởng, nhận thức lệch lạc trong các cơ quan, đơn vị. 

Các nội dung của Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 được gắn trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là thực hiện 3 khâu đột phá: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”; triển khai thực hiện nghiêm Luật Lực lượng dự bị động viên và chỉ đạo quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên. Các cấp ủy đảng thường xuyên coi trọng kết hợp giữa thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức phân tích, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, thực chất, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90,28%; đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 91,01%.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn khẳng định: Điểm nổi bật trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 những năm qua: Chất lượng chính trị của các cơ quan, đơn vị được củng cố vững chắc; công tác huấn luyện có sự tiến bộ đồng đều; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, điều kiện ăn ở sinh hoạt, doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm đầy đủ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn. Phong trào thi đua quyết thắng được phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Cán bộ, đảng viên, quần chúng, đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự giác chấp hành nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt, công tác, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; năng lực, trình độ, phương pháp tác phong công tác không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: NAM TRANG - QUANG NHẤT

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục