Sáng 8-7, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024. Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo.

Cùng dự có: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.


Văn nghệ chào mừng đại hội.

Giai đoạn 2019-2024, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ phong trào TĐQT với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng… qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chất lượng công tác huấn luyện, trình độ khả năng SSCĐ được nâng lên; cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy tốt, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân chặt chẽ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ từng bước được cải thiện; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Qua thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh Bắc Ninh có gần 600 lượt tập thể và hơn 1.000 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng các cấp, tăng 3,8% so với giai đoạn 2013-2018.


Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu tặng hoa chúc mừng đại hội.


Đại biểu tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029 tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc mục tiêu, quan điểm của Đảng, chỉ thị của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phong trào TĐQT tiến bộ vững chắc, thiết thực, có chiều sâu, phát triển đều khắp, thúc đẩy xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của LLVT tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua. Đồng thời, yêu cầu Hội đồng TĐKT Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT. Phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu và Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh để cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị… đưa phong trào TĐQT lên tầm cao mới, giành nhiều thành tích, kết quả cao hơn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, UBND tỉnh Bắc Ninh tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tuyên dương, khen thưởng 9 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.


UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2024.


Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2024.


Các đại biểu tham quan trưng bày triển lãm tại đại hội.

Tin, ảnh: Bùi Hiệp
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục