Chiều 8-7, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Ban chỉ đạo (BCĐ) đề án 1371 Quân khu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL, thực hiện Đề án 1371 của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, chương trình hoạt động và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; nội dung bám sát đặc điểm, tỉnh hình của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân.

Nổi bật: Toàn Quân khu hiện có 43 Hội đồng phối hợp PBGDPL; 352 tủ sách, ngăn sách pháp luật; 27.131 tài liệu, văn bản liên quan đến pháp luật ở cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương; Đăng tải, phát sóng 136 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, PBGDPL trên báo, đài trung ương, địa phương; 12 chương trình “Truyền hình Quân khu”; biên tập, phát thanh 254 chương trình truyền thanh nội bộ. Đăng 3.527 tin, bài tuyên truyền PBGDPL trên các trang, nhóm…

Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2024. Hội đồng PBGDPL và BCĐ Đề án 1371 các cấp trong Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành phát luật tại cơ sở; xây dựng ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, coi đây là tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình điểm hoạt động có hiệu quả tốt trong tuyên truyền PBGDPL và thực hiện Đề án 1371; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng, nhất là hệ thống cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp trong phối hợp chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL và thực hiện Đề án 1371 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: KHƯƠNG QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục