Với tinh thần “Đi trước mỗi trận đánh, về sau mỗi chiến công”, ngành quân khí, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang luôn bảo đảm đúng chủng loại, đủ số lượng vũ khí, đạn dược, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các mặt công tác khác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ QP, QSĐP.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang quản lý số lượng lớn trang bị quân khí với nhiều chủng loại,  thế hệ sản xuất khác nhau, đã qua nhiều năm khai thác và sử dụng nên chất lượng thấp, thiếu đồng bộ. Để quản lý chắc số lượng, chất lượng các loại vũ khí, hằng năm, ngành quân khí duy trì nghiêm chế độ bảo dưỡng, sửa chữa và bảo quản. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình công nghệ trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, chấp hành đúng các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, tuổi thọ của các loại VKTB có trong biên chế.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác quản lý, cất giữ vũ khí tại Đại đội 29, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang.

Trong điều kiện vật tư kỹ thuật còn thiếu, công tác bảo đảm kỹ thuật còn nhiều khó khăn, trên cơ sở các nội dung của cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), ngành quân khí tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kỹ thuật quân khí cho cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy tắc an toàn trong quản lý, khai thác, sử dụng trang bị quân khí. Phát huy tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan kỹ thuật và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; gắn trách nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng trang bị quân khí cho từng tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngành phát động sâu rộng phong trào thi đua “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”. Hiện nay, hệ thống các nhà kho cất chứa VKTB của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng kiên cố, công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống kho tàng, trạm, xưởng thường xuyên được coi trọng, 100% các kho vũ khí, đạn từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã được bố trí, sắp xếp ngăn nắp đúng tiêu chuẩn. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm được thực hiện theo đúng quy định. 100% VKTB đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, sắp xếp theo lô.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa phục hồi và kiểm soát chất lượng vũ khí kỹ thuật đạn dược, ngành chú trọng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên quân khí cơ bản sử dụng thành thạo máy vi tính và ứng dụng tốt các phần mềm do cấp trên chuyển giao để quản lý chuyên ngành. Đồng thời, tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trung bình mỗi năm, ngành có 2-3 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao được đưa vào thực tiễn như: Giá chỉnh súng bộ binh; thiết bị thử tỷ lệ nổ liều cối các loại, bàn nạp, tháo đạn súng đa năng… góp phần nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật và giảm nhẹ sức lao động của cán bộ, nhân viên.

Công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vũ khí, đạn dược, khí tài luôn được chú trọng, kịp thời phát hiện hư hỏng và có hướng xử lý, sửa chữa kịp thời. Nhờ đó, đơn vị luôn đáp ứng đúng, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng cho các nhiệm vụ. Trung bình mỗi năm, ngành quân khí bảo đảm hơn 6 nghìn lượt khẩu súng, hơn 5 tấn đạn dược cùng hàng trăm lượt khí tài cho huấn luyện, diễn tập cũng như các nhiệm vụ đột xuất khác; niêm cất ngắn hạn hơn 2 nghìn khẩu súng, an toàn tuyệt đối; duy trì hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật theo yêu cầu của từng nhiệm vụ. Hằng năm, các tổ kiểm tra kỹ thuật ngành quân khí đều tiến hành kiểm tra kỹ thuật, đánh giá chất lượng được hàng nghìn khẩu súng pháo các loại, hàng trăm loại khí tài, hàng chục tấn đạn dược phục vụ cho các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ… Tất cả quy trình kiểm tra kỹ thuật, đánh giá phân cấp đều được thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và các tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng ban hành; tiến hành lập biên bản đến từng loại trang bị quân khí, từng đơn vị.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân khí, đã góp phần quan trọng thực hiện toàn diện 4 mục tiêu Cuộc vận động 50, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng LLVT tỉnh VMTD, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
 

Bài và ảnh: ĐỖ VĂN BÌNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục