Ngày 5-5, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề "Tăng cường biện pháp giảm thiểu rủi ro an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.


Đại diện cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tại lễ mít tinh, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình hành động nhằm cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường sống, phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, tài sản Nhà nước, Quân đội và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" và phong trào "Xanh, sạch, đẹp, an toàn, vệ sinh lao động", góp phần xây dựng đơn vị VMTD "mẫu mực, tiêu biểu".

Việt Hòa - Phương Quyền

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục