Sáng 22-6, Đảng uỷ Cục Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 về công tác hậu cần quân đội và Nghị quyết 513-NQ/QUTW, ngày 29/9/2012 về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo Cục Hậu cần Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu chính của Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Toàn Quân khu hoàn thành xoá 100% nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, doanh trại ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, đời sống sinh hoạt, sức khoẻ bộ đội cải thiện rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và công tác khác. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân trong và ngoài quân đội. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, xăng dầu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết 513 của Quân uỷ Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (giai đoạn 2013-2022) các đại biểu thống nhất đánh giá: Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính và hoạt động của ngành tài chính đơn vị đi vào nền nếp, chính quy; thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; công tác lập dự toán, điều hành, chấp hành dự toán ngân sách có nhiều đổi mới sát yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa khai thác nguồn tại sẵn có với sử dụng hiệu quả tồn kho; việc phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, đúng thứ tự ưu tiên, đáp ứng tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; công tác quản lý, điều hành dự toán ngân sách nhất quán, linh hoạt, sâu sát, chặt chẽ, đúng luật, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính mới; công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính thực hiện có nền nếp, hiệu quả không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Cục Hậu cần tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 623 và Nghị quyết 513 của Quân uỷ Trung ương.

Tin, ảnh: Chí Dũng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục