Chiều 18-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật. Đã quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức biện pháp bảo đảm đầy đủ, đồng bộ VKTBKT đáp ứng mọi nhiệm vụ. Kết quả công tác kỹ thuật năm sau cao hơn năm trước; một số kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 382 là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy các cấp về công tác kỹ thuật được quan tâm đúng mức; chất lượng công tác quản lý, khai thác và hệ số kỹ thuật của VKTBKT được nâng lên; đơn vị đã đồng bộ , điezen hóa 2 xe Zil-130, 1 xe Zil-131 và 7 xe tiết giáp; chế độ nền nếp ngày kỹ thuật được duy trì thường xuyên; cơ sở kỹ thuật được quan tâm đầu tư nâng cấp khang trang, chính quy, an toàn đáp ứng yêu cầu cất chứa VKTBKT, đạn dược; xây dựng mới 17 nhà kho VKTB, 1 nhà xe thiết giáp, 36 gian nhà xe ô tô, 1 trạm bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo nâng cấp 1 nhà kho VKTB; toàn Bộ CHQS tỉnh có 56 sáng kiến, trong đó có nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả vào quản lý, khai thác VKTBKT.


Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao giấy khen tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Để thực hiện tốt công tác kỹ thuật, hội nghị đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới: Quán triệt, giáo dục, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ đối với công tác kỹ thuật; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chỉ tiêu, biện pháp của Nghị quyết  chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 382 phù hợp với tình hình mới, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kỹ thuật tại đơn vị; tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ, đầy đủ số lượng theo biên chế, có ý thức trách nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, toàn diện phù hợp với mục tiêu xây dựng Quân đội theo hướng tinh gọn, mạnh, thống nhất. Bảo đảm VKTBKT đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ đáp ứng nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; thường xuyên củng cố, nâng cấp cơ sở kỹ thuật theo hướng chính quy; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật; triển khai thực hiện tốt CVĐ 50 đi vào chiều sâu, vững chắc; thực hiện xây dựng chính quy ngành kỹ thuật.


Đại tá Dương Hoàng Hồng, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Tin và ảnh: Vũ Hải

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục