Ngày 13-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật (CTKT) trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo trung tâm và ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá: 15 năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, chặt chẽ và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến cơ bản, toàn diện trong thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Cơ quan kỹ thuật các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CTKT; chất lượng CTKT được nâng lên, nền nếp CTKT được duy trì nghiêm túc; cơ sở kỹ thuật được đầu tư xây dựng chính quy; nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng cao, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD. Việc lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm về an toàn giao thông được thực hiện có nền nếp; công tác an toàn vệ sinh lao động được triển khai chặt chẽ, đạt kết quả tốt.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh xác định: lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382, Kết luận 763 của Quân ủy Trung ương giai đoạn 2022-2030 và những năm tiếp theo gắn với nhiệm vụ CTKT được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng, củng cố, nâng cấp các công trình hầm cất chứa vũ khí đạn trong khu vực phòng thủ, các kho vũ khí đạn cấp tỉnh, cấp huyện và trạm sửa chữa tổng hợp của tỉnh; đầu tư mua sắm các trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh trao giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của LLVT tỉnh. Nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy ngành kỹ thuật; quan tâm công tác quy hoạch, tạo nguồn, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện Cuộc vận động 50; tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quản lý bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng và an toàn giao thông.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh trao giấy khen tặng 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong CTKT theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 382.

Tin và ảnh: Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục