Ngày 25-5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và phát biểu chỉ đạo.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 382 về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, Đảng ủy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 382 và kết luận 763 của Quân ủy Trung ương, Chương trình hành động số 352 của Đảng ủy Quân khu 1. Tập trung bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị của các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai dịch bệnh, hội thi, hội thao…       Cùng với sự đầu tư của trên, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy nội lực và huy động ngân sách địa phương, đầu tư trên 21,5 tỷ đồng xây mới 25 nhà kho vũ khí đạn; xây mới trạm bảo dưỡng, sửa chữa tổng hợp; diezen hóa 12 xe quân sự; đóng mới 200 tủ súng cho các xã, phường, thị trấn; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong huấn luyện, quản lý, điều hành công tác kỹ thuật. Qua thực hiện phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đến nay đã có 215 sáng kiến được áp dụng hiệu quả tại Bộ CHQS tỉnh, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương trong thời gian tới. Trong đó tập trung xây dựng các phương án bảo đảm công tác kỹ thuật phù hợp trong thời bình và thời chiến, xây dựng ngành kỹ thuật theo hướng tinh, gọn, mạnh, thống nhất, phù hợp với nhiệm vụ, tổ chức biên chế của quân đội trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật; triển khai tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, vững chắc; tăng cường đầu tư nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật theo phân cấp; đồng thời khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao được biên chế.Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng ủy quân sự tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 382. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 382 đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các cấp cần phát huy kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa việc quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của trên, nhất là chỉ lệnh công tác kỹ thuật hằng năm của Quân khu. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch động viên lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết lãnh đạo công tác kỹ thuật với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể sát tình hình, đặc điểm nhiệm vụ đơn vị và địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về công tác kỹ thuật trong đơn vị…

Cần tiếp tục có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận thức rõ về tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác trong tình hình mới; nhận thức rõ về vị trí, vai trò của yếu tố “con người” và VKTBKT là hai yếu tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu của quân đội và đơn vị, từ đó xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382.

Tin và ảnh: Ngọc Anh

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục