Đoàn công tác Cục Quân nhu kiểm tra tại Lữ đoàn 382
Cập nhật ngày: 29/11/2022 15:38 (GMT +7)

Sáng 28-11, đoàn công tác Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần do Đại tá Hoàng Long Anh, Phó cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm quân nhu năm 2022 tại Lữ đoàn Pháo binh 382.

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn 382 báo cáo về công tác bảo đảm quân nhu năm 2022, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn, trong đó tập trung kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách; công tác bảo quản, quản lý vật chất, trang thiết bị quân lương, quân trang; kết quả tăng gia sản xuất, chăn nuôi; tổ chức biên chế cán bộ, nhân viên ngành quân nhu… Ngoài ra, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra, nắm tình hình chất lượng của một số vật chất quân trang được cấp năm 2022.

 
Đoàn công tác kết luận kiểm tra.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao kết quả Lữ đoàn 382 đạt được trong công tác quân nhu năm 2022, trong đó Lữ đoàn đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm kịp thời mọi mặt công tác quân nhu cho thực hiện các nhiệm vụ; bảo quản, quản lý và sử dụng tốt quân trang, dụng cụ cấp dưỡng; trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp bảo đảm đồng bộ, thống nhất; công tác tăng gian sản xuất-chăn nuôi luôn đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, kết quả thu lãi từ tăng gia sản xuất-chăn nuôi trong năm 2022 đạt 766,140 triệu đồng; quản lý, điều hành sử dụng các sản phẩm tăng gia sản xuất-chăn nuôi phù hợp, khoa học góp phần bảo đảm tốt bữa ăn cho bộ đội… 


Đoàn công tác kiểm tra việc công khai tiêu chuẩn định lượng ăn của bộ đội.

Đoàn công tác yêu cầu, trong thời gian tới Lữ đoàn tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc quản lý và sử dụng quân trang, dụng cụ cấp dưỡng, trang thiết bị nhà ăn, nhà bếp, bảo đảm giữ tốt, dùng bền; thường xuyên duy trì nghiêm lượng vật chất quân trang cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phát triển tăng gia sản xuất-chăn nuôi; tích cực cải tiến, chế biến món ăn nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội; bảo đảm tốt quân trang cho đón nhận chiến sĩ mới năm 2023 và triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan vào đơn vị.

Tin và ảnh: VĂN NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục