Là một nội dung quan trọng của công tác huấn luyện kỹ thuật, công tác huấn luyện kỹ thuật quân khí (HLKTQK) được Ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên quân khí, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho súng, pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD).


Huấn luyện tính năng, tác dụng, cấu tạo súng ĐKZ 82mm tại Đại đội K29, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Ngành quân khí LLVT tỉnh Bắc Kạn đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, Chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật và xây dựng ngành của các cấp; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp HLKTQK và quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên quân khí. Duy trì việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch HLKTQK hằng năm theo nhiệm vụ công tác kỹ thuật của cơ quan, đơn vị. Nội dung HLKTQK tập trung đi sâu khắc phục điểm yếu của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác bảo đảm kỹ thuật cho súng, pháo, khí tài, đạn dược (SPKTĐD).

Tuy nhiên công tác HLKTQK của LLVT tỉnh còn gặp khó khăn đó là: Trình độ sư phạm của cán bộ huấn luyện còn hạn chế, nhận thức của cán bộ nhân viên chuyên môn ngành không đồng đều, mô hình học cụ, tài liệu bảo đảm cho huấn luyện còn chưa nhiều, chưa đa dạng; công tác huấn luyện của một số đơn vị tuy đạt chỉ tiêu nhưng về nội dung, hình thức, phương pháp còn hạn chế, chưa vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc tổ chức hội thao, hội thi chưa cuốn hút được phong trào hoạt động, tổ chức điều hành thiếu khoa học, chất lượng chưa cao, ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện còn hạn chế...
Từ thực trạng công tác HLKTQK, những năm qua, ngành quân khí Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tập trung đổi mới phương pháp huấn luyện, đổi mới công tác chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành huấn luyện. Xác định đúng đối tượng HLKTQK, duy trì việc lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch HLKTQK theo phân cấp; chuẩn bị tốt giáo án, mô hình học cụ, trang bị trước khi bước vào huấn luyện. Đội ngũ cán bộ làm công tác HLKTQK tại đơn vị được bồi dưỡng nâng cao khả năng sư phạm, đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường hoạt động trao đổi trực tiếp giữa người dạy và người học. 

Cán bộ huấn luyện nghiên cứu kỹ nội dung bài giảng, thường xuyên luyện tập để nâng cao khả năng sư phạm; tổ chức huấn luyện đúng, đủ thời gian theo quy định, phù hợp với từng đối tượng, từng loại SPKTĐD mà đơn vị được giao quản lý và sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra. Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, trong đó chú trọng nội dung huấn luyện thực hành khai thác sử dụng, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, kiểm tra kỹ thuật phân cấp chất lượng SPKTĐD hiện có và các quy định an toàn khi thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật.

Cùng với đó, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên quân khí, tổ chức nghiêm túc việc học bù, học vét cho các đối tượng chưa tham gia huấn luyện. Coi trọng hình thức huấn luyện tại chỗ, lấy thợ bậc cao kèm thợ bậc thấp, người có kinh nghiệm truyền đạt kiến thức cho người mới. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và đánh giá kết quả HLKTQK, đánh giá đúng thực chất trình độ tay nghề của nhân viên quân khí.

Nhờ thực hiện tốt công tác HLKTQK, chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất SPKTĐD của LLVT tỉnh Bắc Kạn những năm qua luôn hoàn thành kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối; trình độ chuyên môn kỹ thuật của cán bộ, nhân viên quân khí ngày càng được nâng lên. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện, SSCĐ, diễn tập của LLVT tỉnh.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN TÚ
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục