Ngày 23-11, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 409 đã hoàn thành Hội thi tăng gia sản xuất (TGSX) giỏi năm 2023. Hội thi có sự tham của 12 đầu mối cơ quan, đơn vị, được chia thành 3 khối, chấm thi trên 5 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Hệ thống sổ sách TGSX; Công tác tổ chức TGSX; Công tác đầu tư, phát huy nội lực và Thi bảo đảm bữa ăn thường xuyên.


Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 409 trao giấy khen tặng các cơ quan, đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Ngay từ đầu năm, Hội thi TGSX giỏi là một trong những nội dung quan trọng được Đảng uỷ Lữ đoàn lãnh đạo toàn diện. Từ Nghị quyết của Đảng uỷ Lữ đoàn, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Lữ đoàn đã ban hành Chỉ thị, thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các cơ quan giúp việc, xây dựng quy chế hội thi.

Sau 10 tháng làm công tác chuẩn bị với tinh thần tích cực, chủ động, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai đúng kế hoạch. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, huy động 1.600 ngày công bộ đội, đầu tư gần 240 triệu đồng củng cố, xây dựng nhiều mô hình TGSX hiệu quả, bảo đảm đủ rau xanh ăn thường xuyên và một phần thực phẩm gia súc, gia cầm, cá thịt đưa vào bữa ăn bộ đội, trong đó nổi bật là mô hình chăn nuôi cá bán công nghiệp làm điểm cho Quân khu. Các chỉ tiêu về TGSX theo Chỉ lệnh hậu cần đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.


Ban tổ chức, ban giám khảo chấm thi tổ chức bữa ăn thường xuyên


Ban tổ chức, ban giám khảo chấm thi nội dung trưng bày sản phẩm TGSX và bảng ảnh của các cơ quan, đơn vị

Qua hai giai đoạn chấm thi nghiêm túc, khách quan, Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi đã lựa chọn được các mô hình điểm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng, hiệu quả TGSX để nhân rộng, áp dụng trong toàn Lữ đoàn. Những hạn chế, tồn tại của cơ quan, đơn vị trong công tác TGSX kịp thời được chỉ ra để rút kinh nghiệm, tiếp tục củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả TGSX. Kết thúc Hội thi, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 409 đã trao giải nhất cho Tiểu đoàn Tăng 3, Phòng Tham mưu và Đại đội 12.

Tin, ảnh: Chí Dũng – Hoàng Thái

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục