Ngày 21-6, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra công tác kỹ thuật tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh và Ban CHQS các huyện Gia Bình, Thuận Thành, Tiên Du (Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế tình hình tổ chức biên chế, số lượng, chất lượng VKTBKT; công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng VKTB; hệ thống kho tàng; việc duy trì nền nếp chính quy ngành kỹ thuật… Đoàn kiểm tra đánh giá các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp về công tác kỹ thuật gắn với thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50; chủ động tiến hành nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức đăng ký kiểm kê VKTBKT, đạn dược bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì tốt hệ số kỹ thuật VKTBKT.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra tại kho kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh.

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng; thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả các loại VKTBKT; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Tin và ảnh: Vũ Mạnh Hùng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục