Trong 2 ngày 6 và 7-4, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2017- 2021 của Sư đoàn 3.

Qua thực tế kiểm tra đoàn công tác thống nhất đánh giá: Công tác kỹ thuật của Sư đoàn từ năm 2017 đến nay đạt kết quả tốt. Ngành Kỹ thuật Sư đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân lực, các ban ngành trong toàn đơn vị và cơ quan kỹ thuật cấp trên tổ chức tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển dồn dịch VKTBKT cho Sư đoàn thực hiện các nhiệm vụ như SSCĐ, phòng chống lụt bão, huấn luyện, diễn tập đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về người và VKTB. Sư đoàn đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật của VKTBKT của các đơn vị. Duy trì thường xuyên chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT theo đúng quy trình. Các đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện kỹ thuật đúng nội dung, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức huấn luyện chặt chẽ cho từng đối tượng đạt chất lượng, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ VKTBKT, cơ sở kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; tổ chức kiểm kê, điểm nghiệm, phân cấp chất lượng VKTBKT đúng quy định. Hệ thống nhà kho và công trình phụ trợ cơ bản đồng bộ. Hội đồng nghiệm thu sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sư đoàn đã tổ chức nghiệm thu 70 sáng kiến và đã áp dụng trong thực hiện các nhiệm vụ.


Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra khí tài quang học tại tủ súng trung đội.

Thực hiện Cuộc vận động 50, Ban chỉ đạo Sư đoàn đã quán triệt, triển khai toàn diện các nội dung cuộc vận động, xác định nội dung, biện pháp thực hiện sát với tình hình đơn vị. Tổ chức rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết theo quy định có chất lượng tốt. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xây dựng địa bàn, kho, trạm an toàn tuyệt đối, VKTBKT không để mất mát, cháy nổ. Giai đoạn 2017- 2021, Sư đoàn có 4 tập thể, 4 cá nhân được khen thưởng cấp Quân khu trong thực hiện Cuộc vận động 50.


Cán bộ, chiến sĩ thực hành xử trí tình huống cháy lan tại kho trung đoàn.

Bên cạnh đó, đoàn công tác chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế, yêu cầu ngành Sư đoàn sớm khắc phục như: Xây dựng một số kế hoạch nội dung chưa đầy đủ; chất lượng bảo quản thường xuyên của VKTBKT có nội dung chưa tỉ mỉ; hệ số kỹ thuật của vũ khí hỏa lực còn thấp; vũ khí cho huấn luyện tại một số đơn vị thiếu đồng bộ...

Tin và ảnh: BÁ THÔNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục