Ngày 28-4, Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 50 và công tác kỹ thuật giai đoạn 2017- 2021 tại Lữ đoàn Thông tin 601.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra Trạm bảo dưỡng sửa chữa tổng hợp.

Qua kiểm tra thực tế thực hiện CVĐ 50 và công tác kỹ thuật của Lữ đoàn, Đoàn kiểm tra đánh giá: Đảng ủy Lữ đoàn đã có Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kỹ thuật và CVĐ 50. Đã có nhiều biện pháp nhằm bảo đảm VKTBKT đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng và đồng bộ tốt cho làm nhiệm vụ SSCĐ. Trong 5 năm (2017 - 2021) công tác kỹ thuật Lữ đoàn đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất khác. Nổi bật: Lữ đoàn đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, dồn dịch, trả trên VKTB đạn dược, vật tư kỹ thuật theo mệnh lệnh; khai thác, sử dụng VKTBKT đúng tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật cho VKTB thực hiện các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch hàng năm và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Tổ chức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ VKTB hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch; duy trì có nền nếp các chế độ công tác kỹ thuật; bảo đảm hệ số kỹ thuật VKTBKT thực hiện nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên đạt Kt=1. Tích cực chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang VKTBKT và củng cố nhà xe, nhà kho, tram xưởng để góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật cho VKTB thường xuyên; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; duy trì có nền nếp CTKT, công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật có chuyển biến vững chắc. Trong 5 năm đơn vị có 21 sáng kiến được công nhận và ứng dụng trong công tác bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị. Tham gia Hội thi kỹ thuật cấp Quân khu năm 2019 đạt giải Nhất chuyên ngành Thông tin, giải ba chuyên ngành Tham mưu kỹ thuật, quân khí, hóa học.


Đoàn công tác kiểm tra Kho khí tài thông tin.

Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện CVĐ 50; đối với cấp ủy các cấp trong nghị quyết hàng năm, hàng tháng đều có nội dung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu CVĐ 50. Lữ đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện CVĐ 50 trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo đảm tốt các mục tiêu, yêu cầu của CVĐ 50 đề ra. Trong 5 năm, đơn vị không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông.


Đoàn công tác kiểm tra Kho vũ khí, khí tài.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác chỉ ra một số điểm tồn tại, đơn vị cần sớm khắc phục. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thời gian tới: Xây dựng kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho Kế hoạch A2, Kế hoạch tiếp nhận LL DBĐV theo hướng dẫn mới; thường xuyên kiểm tra, quản lý đạn SSCĐ tại trận địa; kiểm tra, sấy thiết bị chiếu sáng bảo đảm hoạt động tốt; tổ chức kiểm tra nổ máy máy đẩy xuồng VS-1500 ngành công binh.

Tin và ảnh: VŨ HẢI - HOÀI NAM
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục