Trong các ngày từ 13 đến 15 - 9, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật (CTKT) năm 2021-2022 tại Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang (Ban CHQS các huyện Yên Thế, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang); Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn (Ban CHQS các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn) và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu (Đại đội 17, Tiểu đoàn 13, Tiểu đoàn 20, Tiểu đoàn 31).


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu kiểm tra kho quân khí tại Ban CHQS thành phố Bắc Giang.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá: Các đơn vị đã chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, hướng dẫn CTKT của Quân khu, triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch CTKT năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Chủ động, tích cực bảo đảm VKTBKT đủ số lượng, chất lượng tốt và đồng bộ cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và các nhiệ vụ thường xuyên khác. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm VKTBKT, an toàn lao động và an toàn giao thông.


Đại tá Vũ Trọng Hợp, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu kiểm tra kho quân khí tại Ban CHQS thành phố Bắc Kạn.

Nổi bật: Cơ quan kỹ thuật đã bám sát chỉ lệnh, hướng dẫn của trên, chủ động tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về CTKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và hoạt động thường xuyên; tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, dồn dịch, trả trên VKTB, đạn dược, và kỹ thuật theo mệnh lệnh bảo đảm an toàn; duy trì nghiêm chế độ bảo  quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo đúng quy định; hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm kỹ thuật theo phân cấp; duy trì thường xuyên chế độ ngày kỹ thuật, VKTB được cất giữ, bảo quản tỉ mỉ. Tổ chức huấn luyện và kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho NVKT theo đúng hướng dẫn, kế hoạch, đạt kết quả tốt; quản lý chặt chẽ VKTBKT, cơ sở kỹ thuật và đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Thường xuyên tổ chức giáo dục, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động 50, Luật giao thông đường bộ, nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Chính phủ và các cấp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an toàn vệ sinh lao động năm 2021, 2022. Thực hiện tốt quy chế của TCCT và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho trạm, VKTBKT, không để xảy ra mất mát, cháy nổ.


Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu kiểm tra kho quân khí tại Tiểu đoàn Trinh sát 31, Bộ Tham mưu quân khu.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận kết quả CTKT năm 2021-2022 các đơn vị đạt được; đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt các chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu, chỉ đạo và tổ chức khắc phục những tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra; bảo đảm đầy đủ VKTBKT chất lượng tốt cho thực hiện các nhiệm vụ. Duy trì có nền nếp chế độ CTKT ở các cấp, tăng cường công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật; tiếp tục làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng đạn dược trong kho; nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật cho các đối tượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp. Bảo đảm an toàn trong huấn luyện, lao động và an toàn giao thông. Tích cực kiểm tra, củng cố hệ thống nhà kho, nhà xe, hàng rào, phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn VKTBKT, kho, trạm kỹ thuật.

Tin, ảnh: Hải Biên

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục