Ngày 22-8, đoàn công tác Quân khu 1 do Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật Lữ đoàn Pháo binh 382.

Sau khi nghe chỉ huy Lữ đoàn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra: Hệ thống văn kiện kỹ thuật; tiến trình biểu, nội dung, thời gian và giáo án huấn luyện kỹ thuật của đơn vị; công tác quản lý, bảo quản, giữ gìn trang bị kỹ thuật; tình trạng kỹ thuật và đồng bộ của trang bị kỹ thuật; công tác an toàn kho, an toàn giao thông, an toàn bảo hộ lao động và thực hiện Cuộc vận động 50; tổ chức biên chế cán bộ, nhân viên kỹ thuật và trang bị kỹ thuật; thực hiện tổng kiểm kê trang bị kỹ thuật hằng năm…


Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đánh giá Lữ đoàn 382 đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật; nhất là công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các hoạt động thường xuyên của đơn vị. Các chỉ tiêu bảo đảm công tác kỹ thuật theo kế hoạch được triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đạt kết quả tốt; cơ sở vật chất kỹ thuật được củng cố, nâng cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; nền nếp chế độ công tác kỹ thuật được duy trì đầy đủ, chặt chẽ; phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Không để xảy ra mất mát vũ khí trang bị, cháy nổ kho tàng và mất an toàn giao thông, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.


Đoàn công tác kiểm tra bảo đảm kỹ thuật cho súng pháo huấn luyện.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích công tác kỹ thuật Lữ đoàn Pháo binh 382 đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu, tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra. Bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập thực binh bắn đạn thật trong thời gian tới.    

Tin, ảnh: Khương Quang, Trung Nam

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục