Ngày 20-4, Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 50 và công tác kỹ thuật giai đoạn 2017- 2021 tại Lữ đoàn công binh 575.

Qua nghe đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế toàn diện công tác kỹ thuật và thực hiện CVĐ 50 của Lữ đoàn. Đoàn kiểm tra thống nhất đánh giá: Trong 5 năm qua (2017-2021) Lữ đoàn 575 đã tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Quân khu và bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời VKTBKT cho thực hiện nhiệm vụ Quân khu giao; triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và hoạt động thường xuyên của đơn vị. Nổi bật: Lữ đoàn đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, dồn dịch, trả trên VKTB đạn dược, vật tư kỹ thuật theo mệnh lệnh; khai thác, sử dụng VKTBKT đúng tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Tổ chức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niên cất, đồng bộ VKTB hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch; duy trì có nền nếp các chế độ công tác kỹ thuật; bảo đảm hệ số kỹ thuật VKTBKT thực hiện nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên đạt Kt=1. Tích cực chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang VKTKT và củng cố nhà xe, nhà kho, trạm xưởng để góp phần nâng cao hệ số kỹ thuật cho VKTB. Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu và huấn luyện đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng. Quản lý chặt chẽ VKTBKT, cơ sở kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; tổ chức kiểm kê, điểm nghiệm, phân cấp chất lượng VKTBKT đúng quy định; duy trì tốt nền nếp công tác kỹ thuật, công tác xây dựng chính quy ngành kỹ thuật có chuyển biến vững chắc.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác kiểm tra nhà xe SSCĐ của lữ đoàn.

Ban chỉ đạo 50 của đơn vị thường xuyên được kiện toàn, xây dựng đầy đủ kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động. Duy trì chặt chẽ công tác theo dõi, quản lý xe mô tô, ô tô quân sự cũng như cá nhân. Tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua chấp hành ATGT chặt chẽ, quán triệt và đăng ký cam kết đến mọi cán bộ, quân nhân trong đơn vị.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác kiểm tra kho vũ khí của lữ đoàn.

Thực hiện tốt quy chế của TCCT và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho, trạm, VKTBKT, không để xảy ra mất mát, cháy nổ. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong công tác bảo đảm kỹ thuật.


Đoàn công tác kiểm tra tình trạng nổ máy và cơ động của xe SSCĐ.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác chỉ ra những điểm tồn tại, đơn vị cần sớm khắc phục. Đồng thời, yêu cầu đơn vị thời gian tới: Bảo đảm tốt tính đồng bộ cho các loại trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ SSCĐ; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho kế hoạch A2 của Lữ đoàn; củng cố lại hệ thống sổ sách, mẫu biểu ngành kỹ thuật; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là cán bộ nhân viên kỹ thuật về nội dung, mục tiêu CVĐ 50 nói riêng và công tác kỹ thuật nói chung.

Tin và ảnh: VŨ HẢI– MINH QUANG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục