Sáng 13-4, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật và kết quả thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2017-2021 của Sư đoàn 346.


Đoàn công tác kiểm tra tại kho công binh của Sư đoàn 346.

Qua nghe báo cáo kết quả công tác kỹ thuật của Sư đoàn và kiểm tra thực tế, đoàn công tác quân khu thống nhất đánh giá: Giai đoạn 2017-2021, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Sư đoàn đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, dồn dịch, trả trên VKTB, đạn dược, vật tư kỹ thuật theo mệnh lệnh; khai thác, sử dụng VKTBKT đúng tính năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn. Tổ chức thực hiện bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ VKTB hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch; duy trì có nền nếp các chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật VKTB thực hiện nhiệm vụ SSCĐ thường xuyên đạt Kt = 1. Hệ thống nhà kho và công trình phụ trợ đúng, đủ, chất lượng tốt. Duy trì nền nếp chính quy ngành kỹ thuật và cơ quan, cơ sở kỹ thuật các cấp, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kiểm tra, giao ban kỹ thuật theo quy định. Quản lý chặt chẽ nguồn dự bị động viên kỹ thuật; hằng năm đều có kiểm tra, phúc tra bảo đảm đủ VKTB cho huấn luyện DBĐV. Từ năm 2017 tới nay Sư đoàn đã thực hiện 43 sáng kiến được công nhận ở các cấp và đã đưa vào ứng dụng trong công tác bảo đảm VKTB tại đơn vị.


Đoàn công tác kiểm tra nhận thức Cuộc vận động 50 tại Sư đoàn.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 của đơn vị đã chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung, mục tiêu cuộc vận động, đồng thời xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện sát với tình hình đơn vị. Thường xuyên tổ chức giáo dục, tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xây dựng đơn vị, địa bàn an toàn.


Kiểm tra vệ sinh an toàn lao động tại xưởng sửa chữa Sư đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đơn vị cần kịp thời khắc phục, đồng thời yêu cầu thời gian tới Sư đoàn tăng cường công tác giáo dục, quán triệt nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, khai thác VKTBKT và đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra, rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến góp phần thực hiện tốt công tác kỹ thuật của đơn vị.

Tin và ảnh: DUY LINH-BÁ THÔNG
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục