Trong hai ngày 11 và 12-3, Sư đoàn 3 tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến, trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện năm 2021.


"Giá chia gạo trực chiến" - một trong những sáng kiến được đánh giá cao tại hội thi.

Hội thi năm nay có 12 đầu mối các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 3 tham gia với 148 sáng kiến, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện; trong đó có 92 sản phẩm thuộc nhóm sáng kiến, 56 sản phẩm thuộc nhóm cải tiến. Đây là những sáng kiến, cải tiến được đúc kết qua thực tiễn công tác huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Thông qua hội thi lựa chọn những sáng kiến, cải tiến có chất lượng tham gia hội thi cấp Quân khu, đồng thời đưa vào phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ ở đơn vị cơ sở.


Chỉ huy Sư đoàn 3 trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

Theo Ban Tổ chức, các cơ quan, đơn vị đều có sự đầu tư trí tuệ, công sức, kinh phí nên hầu hết các sản phẩm dự thi đều có giá trị thực tiễn cao, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Qua đánh giá chất lượng, Ban Tổ chức đã nghiệm thu, công nhận 35 sản phẩm, trong đó có 19 sản phẩm sáng kiến, 16 sản phẩm cải tiến. Đồng thời, trao giải nhất cho Trung đoàn 141, giải nhì cho Trung đoàn 2 và trao 2 giải cá nhân có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, 33 cá nhân có sản phẩm được nghiệm thu, công nhận được cấp giấy chứng nhận của Ban Tổ chức hội thi.

Tin và ảnh: TRẦN NHƯ KHÁNH
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục