Ngày 8-9, đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Kho K56 (Cục Kỹ thuật).

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ, thanh xử lý đạn cấp 5 tại đơn vị. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kho K56 từ đầu năm đến nay, nhất là công tác chuyên môn kỹ thuật của đơn vị đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Kho đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn kho tàng; thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu kiểm tra quy trình xử lý đạn cấp 5 nguy hiểm bằng phương pháp tháo gỡ đạn cao xạ 57mm.

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu đơn vị thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý, tiếp nhận, cấp phát VKTBKT cho LLVT Quân khu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ; tổ chức thanh xử lý đạn cấp 5 bảo đảm đúng quy trình, quy định, an toàn tuyệt đối. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời nắm và giải quyết nguyện vọng chính đáng của bộ đội; duy trì chặt chẽ các nền nếp chế độ chính quy, chấp hành kỉ luật, pháp luật. Luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vi, phòng chống cháy nổ mùa hanh khô,  bảo đảm an toàn lao động và an toàn giao thông, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Tin, ảnh: NGUYỄN DŨNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục