Thực hiện Hướng dẫn số 1106/HD-CT ngày 8-5-2023 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tiến tới Đại hội TĐQT toàn quân và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 và Hướng dẫn số 12071/CV ngày 16-5-2024 của Phòng Chính trị về tổ chức Đại hội TĐQT, Hội nghị tổng kết Phong trào TĐQT của Phòng Chính trị Ngân hàng Quân Đội, vừa qua MB Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.​

Hội nghị đã tổng kết giai đoạn TĐQT 2019-2024, trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2019-2024 và đề ra phương hướng kế hoạch cho giai đoạn 2024-2029. Tập thể MB Thái Nguyên cùng đồng lòng, chung sức và cam kết hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, hướng tới mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.


Các tập thể được tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào thi đua.


Các cá nhân được tặng Giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

PV
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục