Ngày 14/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023.


Báo cáo viên phổ biến nội dung các văn bản luật.

Các báo cáo viên đã thông tin một số nội dung của các văn bản luật như: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017; Thông tư số 16/2020/TT-BQP ngày 21/02/2020 của Bộ Quốc phòng Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Điều lệnh quản lý bộ đội; một số văn bản của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng về công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, chấp hành, kỷ luật trong LLVT Quân khu, LLVT tỉnh.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852 dự buổi tuyên truyền.

Qua buổi tuyên truyền đã giới thiệu cho chiến sĩ mới những kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; làm cơ sở nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trần Lộc

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục