Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11, nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 3, đã chỉ đạo các đơn vị cấp tiểu đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật với chủ đề: Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Hội thi tìm hiểu pháp luật tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm: Màn chào hỏi; Hiểu biết kiến thức pháp luật; Xử trí tình huống. Nội dung thi tập trung vào các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, xử lý vi phạm hành chính; Luật hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19, điều lệnh, điều lệ của Quân đội, quy định của đơn vị... và các kiến thức về xã hội, đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngoài phần thi dành cho các đội, hội thi còn có nhiều câu hỏi tìm hiểu về kiến thức pháp luật dành cho cổ động viên.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa đã thu hút được sự quan tâm của đồng đảo cán bộ, chiến sĩ. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật. Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, kỷ luật, xây dựng ý thức tự giác, hành vi đúng đắn, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ toàn Sư đoàn. Đồng thời đưa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong Sư đoàn 3 ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, thiết thực, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật nghiêm trọng xảy ra. Là cơ sở để Sư đoàn duy trì nghiêm công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

NHƯ KHÁNH-ĐỨC NINH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục