Ngày 21-11, Đoàn cơ sở Trung đoàn 246 tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật với chủ đề: “Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Với hình thức sân khấu hóa, dựa trên các tiểu phẩm tình huống pháp luật, buổi  tuyên truyền tập trung vào một số nội dung như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Nghĩa vụ quân sự; kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị… Ban tổ chức còn mời chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm tiến hành công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, ĐVTN.


Một tình huống về pháp luật tại buổi tuyên truyền.

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Trung đoàn 246, nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có nhận thức đúng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn xã hội, biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, xây dựng tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, tích cực, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Buổi tuyên truyền còn là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị rút kinh nghiệm về hình thức, phương pháp tổ chức các mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, phê phán, đấu tranh với những nhận thức không đúng đắn, ngăn ngừa các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật.

NÔNG HỒI

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục