Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11 Sư đoàn 3 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Cập nhật ngày: 09/11/2021 08:58 (GMT +7)

Để nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ, Sư đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị. Qua đó, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Sư đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục pháp luật, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Sư đoàn, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của đơn vị và chương trình công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. 
 Từ thực tiễn nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm; tập trung tuyên truyền, phổ biến các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân, nhất là các giải pháp ngăn chặn hiện tượng bài bạc, lô đề, vay nặng lãi không có khả năng thanh toán, vi phạm quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giới thiệu làm rõ các văn bản luật, quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ quân nhân, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tính tổ chức, tính kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.


Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một điều luật” ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 3.


Sư đoàn đã chỉ đạo các đơn vị vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như: Lên lớp trực tiếp, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa, tọa đàm, trao đổi, các hoạt động tuyên truyền trọng điểm..., một số đơn vị đã vận dụng nhiều cách làm hay, hình thức phong phú, sáng tạo. Hoạt động mô hình “Mỗi tuần một điều luật” và “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật” được duy trì nền nếp, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, các đơn vị đã tư vấn, giải quyết những vướng mắc của quân nhân, các vấn đề về tình yêu, sức khỏe, tác hại của thuốc lá, rượu, bia, tệ nạn xã hội và hỗ trợ pháp lý, định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời dự báo xu hướng tư tưởng, tâm lý, chấp hành kỷ luật của quân nhân và đề xuất các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm kỷ luật trong đơn vị.

Trung úy Hứa Văn Chương, Chính trị viên, Đại đội 2, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 3 chia sẻ: “Để làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đội ngũ cán bộ đơn vị phải tích cực nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ mọi mặt đặc biệt là kiến thức về pháp luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong mọi điều kiện hoàn cảnh để bộ đội nắm được nội dung”.

Bên cạnh đó, Sư đoàn duy trì có hiệu quả các mô hình “Chuyện tốt ở đại đội”; “ Tổ 3 người cùng tiến”; “Lá thư từ Sư đoàn 3 - Sao Vàng”. Nhiều tấm gương tiêu biểu về “người tốt, việc tốt” được tuyên truyền, nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong tập thể quân nhân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong từng cơ quan, đơn vị góp phần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, hạn chế thấp nhất vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn.

Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết: Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Sư đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp có kiến thức về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả các mô hình, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra sâu sát quá trình thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Sư đoàn đã hoàn thành nội dung, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 cho các đối tượng đúng thời gian kế hoạch; cán bộ, chiến sĩ đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật những năm qua đã tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Sư đoàn 3, tạo tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HÒA

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục