Tăng cường giáo dục, rèn luyện chấp hành kỷ luật
Cập nhật ngày: 06/03/2023 14:14 (GMT +7)

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 3 luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 26-1-2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong LLVT Quân khu”. Đánh giá thực chất chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đảng bộ, từ đó ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công cấp ủy viên phụ trách từng mặt công tác, theo dõi, giúp đỡ cơ quan, đơn vị cấp dưới. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu. 


Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 củng cố khuôn viên, cảnh quan đơn vị. Ảnh: BÙI HIỆP

Thượng tá Hoàng Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 3 cho biết: Cơ quan Chính trị đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân khu và đơn vị. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông qua học tập chính trị chuyên đề cho sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ; thông qua sinh hoạt cấp ủy các cấp, sinh hoạt đơn vị và các tổ chức quần chúng; đẩy mạnh tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống truyền thanh, pa nô, bảng tin, khẩu hiệu, hội thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề... Duy trì nền nếp các mô hình “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Chuyện ở đại đội”, “Tổ 3 người cùng tiến”.

Đặc biệt, cơ quan Chính trị Sư đoàn đã ban hành hướng dẫn thực hiện mô hình “Nhóm Zalo - Đồng hành cùng chiến sĩ” theo đầu mối cấp đại đội. Đây là kênh thông tin quan trọng, thường xuyên để kết nối, liên hệ, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, động viên, khích lệ, định hướng nhận thức, tư tưởng, hướng dẫn hành động cho quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong công tác giáo dục, quản lý tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và các mối quan hệ xã hội của quân nhân. 

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 3 thường xuyên coi trọng, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hằng năm gắn với thực hiện các đợt thi đua cao điểm, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật với duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt các tổ chức, nhất là sinh hoạt lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng đảng và hệ thống chính trị với chủ để “tự soi, tự sửa”, học tập ngày Đảng, sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần... 


Chi đoàn Đại đội 3, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 7, Đoàn cơ sở Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 tổ chức diễn đàn thanh niên về chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hanh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 2 cho biết: Là đơn vị đủ quân với số lượng đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ lớn, đây là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để đoàn viên thanh niên chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, các quy định của đơn vị, Đoàn cơ sở luôn coi trọng công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, bồi dưỡng chuẩn mực người quân nhân cách mạng, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị, tác phong công tác; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên nhằm kịp thời định hướng nhận thức và hành động, đẩy lùi những tư tưởng lệch lạc, sai trái, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Thanh niên Quân đội phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”, diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Đoàn viên thanh niên nêu cao ý thức tự giác trong rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ”... Qua đó lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho đoàn viên thanh niên”.

Với những biện pháp đồng bộ, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 3 đã có nhiều chuyển biến tiến bộ; khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm trong công tác giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi mặt.

Thời gian tới, Sư đoàn 3 xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp đã xác định trong Nghị quyết số 12 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức tự giác, tự quản, tự rèn cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ nền nếp ngày, tuần, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tuyệt đối không bao che, giấu giếm khuyết điểm. Làm tốt công tác dự báo, nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội, đề ra các biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời, dứt điểm mọi biểu hiện lệch lạc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, sinh hoạt đối thoại giữa cán bộ với chiến sĩ; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong ngày nghỉ, giờ nghỉ chặt chẽ, đạt hiệu quả, thiết thực.

Bài và ảnh: NHƯ KHÁNH - ĐỨC NINH

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục