Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (gọi tắt là Đề án 1371). Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp và cách làm mới trong xác định hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật Nhà nước ở địa phương. Hiệu quả thiết thực từ công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Để công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước ở cơ sở, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu đã quán triệt xây dựng và ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1371 trong LLVT Quân khu. Quân khu đã thành lập 63 Ban Chỉ đạo Đề án 1371 (trong đó có 7 Ban Chỉ đạo cấp trên cơ sở và 56 Ban Chỉ đạo cấp cơ sở) hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, hướng trọng tâm tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn cũng như các địa phương có nhiều khu công nghiệp, những địa phương nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế để tuyên truyền PBGDPL. 


Cán bộ Đoàn KT-QP 799 tuyên truyền pháp luật cho bà con bản Chè Lỳ A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung tuyên truyền các văn bản Luật, Bộ luật của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Quốc phòng, trong đó ưu tiên lĩnh vực pháp luật về quân sự, quốc phòng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn được dư luận nhân dân quan tâm. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực đa dạng hoá, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở. Thông qua nói chuyện pháp luật, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin nội bộ, biển bảng, biểu ngữ, tranh cổ động, tủ sách pháp luật, túi sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, bảng tin của các đơn vị và khu dân cư để tuyên truyền. Thông qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức quần chúng, câu lạc bộ và các thiết chế văn hoá ở cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật ở cơ sở. 

Cục Chính trị Quân khu đã chỉ đạo Báo Quân khu, Phòng Tuyên huấn, Đoàn Văn công, Bảo tàng và Bệnh viện Quân y 110, Bệnh viện Quân y 91 (Cục Hậu cần) phối hợp với Sư đoàn 3, Sư đoàn 346 tổ chức các hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Bộ CHQS các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sư đoàn 3, Sư đoàn 346, các Lữ đoàn 382, 409, 601 thực hiện nhiệm vụ dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại 23 xã thuộc 13 huyện của 5 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang với 210 buổi tuyên truyền PBGDPL cho hơn 71 nghìn lượt người dân; tổ chức hàng trăm buổi thi tìm hiểu pháp luật, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, chiếu phim, giao lưu văn hoá, văn nghệ với các đơn vị địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. 

Qua 1 năm thực hiện đề án, Ban Chỉ đạo Đề án 1371 Quân khu đã có những văn bản chỉ đạo Ban Chỉ đạo 1371, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chương trình thực hiện sát với đặc thù nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; tổ chức quán triệt, thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đạt được kết quả ban đầu khá toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của nhân dân về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không ngừng được nâng cao, đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để các địa phương trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 1371, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Không ngừng nâng cao nhận thức cho các đối tượng chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Kiều Oanh

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục