Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Việc thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 đang được triển khai với tinh thần quyết liệt, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và đúng luật.

Khu phố Trại Đường (phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ) là đơn vị được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã lựa chọn làm điểm rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Tại hội nghị này, Trưởng khu công bố danh sách hơn 40 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ của khu; các thành viên trong hội nghị cho ý kiến, kết luận cụ thể từng công dân sau đó thống nhất danh sách công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân chưa gọi nhập ngũ, công dân không được đăng ký nghĩa vụ quân sự và chọn 17 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển. Hội nghị được tổ chức trang trọng, đúng, đủ thành phần, có sự giám sát của cán bộ Ban rà duyệt, sơ tuyển phường, công an, quân sự. Các bước thực hành rà duyệt chặt chẽ, hết đối tượng, phân loại danh sách đúng quy định. Đây là cơ sở để thị xã Quế Võ chỉ đạo, tổ chức rà duyệt tại 111 thôn, khu trên địa bàn bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, công khai, dân chủ, công bằng và đúng Luật.


Cán bộ Ban Tuyên giáo Thị ủy Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh trò chuyện với thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ của thị xã đang tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ cho biết: Đến nay, 4 khu phố của phường đã tổ chức xong hội nghị rà duyệt bảo đảm trang trọng, đúng, đủ thành phần, thực hành phân loại danh sách chặt chẽ, hết đối tượng. Kết quả toàn phường có hơn 400 nam công dân trong độ tuổi từ đủ 18 đến 27 tuổi. Qua rà duyệt, đã xác định rõ độ tuổi, trình độ văn hóa, chỗ ở và phân loại theo đúng đối tượng tạm miễn, tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ, chưa gọi nhập ngũ và đủ các điều kiện nhập ngũ năm 2024. Toàn bộ danh sách rà duyệt được niêm yết công khai tại khu và phường. Ban CHQS phường xây dựng kế hoạch rà duyệt, sơ tuyển trực tiếp công dân  sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Chỉ đạo thống nhất nội dung, thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường, các ban ngành, đoàn thể, các khu phố trong phường tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân, chấp hành nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chuẩn bị cho bước rà duyệt, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường Phù Lương đã họp triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, thành lập Ban rà duyệt, sơ tuyển, quán triệt các văn bản hướng dẫn của các cấp. Đồng chí Trịnh Đắc Uy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phù Lương, thị xã Quế Võ cho biết thêm: Để nắm chắc quân số, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, chính xác, đúng luật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường chỉ đạo Ban rà duyệt  - sơ tuyển tổ chức rà duyệt từng khu phố với sự tham gia đầy đủ của Trưởng khu, Bí thư Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên và đại diện quân dân chính Đảng các đoàn thể trong Khu phố. Tổ chức rà duyệt kỹ từng công dân, tránh qua loa, hình thức. Xuyên suốt quá trình thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân, phường đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng cho người dân về một số nội dung chính trong Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản mới có hiệu lực thi hành.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Chương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Quế Võ: Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Quế Võ đã chủ động triển khai Kế hoạch tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024  từ sớm. Dựa trên cơ sở dữ liệu về dân cư do công an thị xã cung cấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo rà soát, đối chiếu, quản lý chặt chẽ việc lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở các thôn, khu phố, hạn chế tối đa để sót, lọt công dân. Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, Ban CHQS thị xã chủ trì, phối hợp hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện giải pháp siết chặt ngay trong khâu rà soát và xét duyệt nguồn, nắm chắc số lượng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thành lập tổ theo dõi rà duyệt ở từng xã, phường.

Qua rà duyệt tại cơ sở, toàn thị xã có hơn 6.400 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Để bảo đảm khách quan, minh bạch trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, sau rà duyệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường niêm yết công khai danh sách công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ cũng như danh sách công dân trong diện miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa khu phố. Mọi thắc mắc của người dân liên quan tới công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được chính quyền địa phương tiếp nhận và giải đáp cụ thể. Chính vì vậy, việc rà duyệt, phân loại đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chính xác, làm cơ sở để khâu sơ tuyển tại phường bảo đảm khách quan, trung thực, tránh sai sót. 

Điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2024 là các địa phương đều được giao chỉ tiêu có đảng viên nhập ngũ. Để hoàn thành mục tiêu có trên 75% thanh niên tình nguyện, trên 5 đảng viên nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Quế Võ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; Phát động phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ....Với sự vào cuộc tích cực đó, đến nay, thị xã Quế Võ đã có 11 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ được lựa chọn tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Theo kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Quế Võ tổ chức rà duyệt nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 đến giữa tháng 10-2023. Kết quả rà duyệt là căn cứ để Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiến hành phân loại, lựa chọn các công dân đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị cho các khâu, bước tiếp theo trong quy trình tuyển quân.

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Hùng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục