Để thống nhất triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban Nội dung làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành chỉ đạo diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn. Chiều 14-6, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Nội dung diễn tập phòng, chống cháy rừng huyện Ngân Sơn đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn năm 2024 cho các thành viên.

Hội nghị đã nghe Bộ CHQS tỉnh phổ biến ý định diễn tập, nội dung tổ chức bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Ngân Sơn và thông báo dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Nội dung diễn tập... Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung vào văn kiện diễn tập phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Ngân Sơn và tình hình hiện nay.


Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Nội dung diễn tập phòng, chống cháy rừng huyện Ngân Sơn yêu cầu: Đối với các văn bản dự thảo: Trên cơ sở các ý kiến góp ý của Thành viên Ban Nội dung. Yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, hoàn thiện và trình ký ban hành để các sở, ban, ngành, địa phương triển khai làm công tác chuẩn bị cho diễn tập đạt kết quả tốt; Đối với thành viên Ban Nội dung, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành và thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên, lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, hướng dẫn các cương vị diễn tập của huyện Ngân Sơn, thực hành diễn tập theo đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Giao Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực, giúp Ban Nội dung tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện, luyện tập các nội dung vận hành cơ chế, thực binh bảo đảm đúng ý định diễn tập và điều kiện thực tế của địa phương. Theo kế hoạch, Ban Nội dung sẽ tổ chức bồi dưỡng diễn tập phòng, chống cháy rừng cho huyện Ngân Sơn vào ngày 19-6-2024.

Tin, ảnh: Hà Trang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục