Chiều 18-1, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết và các ý kiến thảo luận đánh giá: Năm 2021, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu và lực lượng 47 các cơ quan, đơn vị đã chủ động tham mưu, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, lực lượng, xây dựng thế trận, tổ chức đấu tranh với nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang Quân khu; nhiều trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội hoạt động hiệu quả cao, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và định hướng dư luận xã hội. Luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, được Quân ủy Trung ương đánh giá cao.


Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới”, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 xác định tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và của Quân khu về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy các cấp và kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân trên địa bàn, nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự. Làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn đóng quân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn thường xuyên nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn…


Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu nhấn mạnh: Để góp phần giữ vững ổn định tình hình, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng khả năng nghiệp vụ đấu tranh và sử dụng các giải pháp kỹ thuật cho lực lượng 47 tham gia đấu tranh trên không gian mạng với tinh thần chủ động, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, tinh thông về kỹ năng nghiệp vụ; thường xuyên duy trì, đẩy mạnh hoạt động của các trang, nhóm, blog đã được thành lập; phát huy tốt vai trò nòng cốt, tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của lực lượng 47, đội ngũ quản trị các trang, nhóm. Chú trọng liên kết với các trang, nhóm, blog trong và ngoài lực lượng để tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng mạng xã hội. Quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống máy tính ảo được trang bị, đồng thời quan tâm đầu tư, tận dụng phát huy nguồn lực đơn vị, bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật, dịch vụ, kinh phí để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh.

Tin và ảnh: Bùi Hiệp

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục