Ngày 17/6, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Cao Bằng do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2021. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ, kết quả triển khai các mặt công tác chuẩn bị cho diễn tập; công tác chuẩn bị về địa điểm, cơ sở vật chất, tiến hành triển khai các hạng mục công trình trong căn cứ chiến đấu bảo đảm cho diễn tập KVPT tỉnh, huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập KVPT; tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tích cực ở tất cả các cấp, các ngành. Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các đơn vị xây dựng sở chỉ huy, các công trình quân sự tập trung, bảo đảm an toàn, bí mật, phù hợp với điều kiện địa hình.


Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kiểm tra công trình chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại thành phố Cao Bằng.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Hòa An, thành phố Cao Bằng và các sở, ban, ngành liên quan. Đồng thời nhấn mạnh, diễn tập KVPT tỉnh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong năm 2021; là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của cơ quan, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong KVPT. Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến từng cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng, chuẩn bị tốt nhất về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh các công trình phục vụ diễn tập.

Tin và ảnh: Phương Quyền
Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục