Ngày 22-11, Thường vụ Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu năm 2021, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, khách quan, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu điểm, han chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2020, giải trình những vấn đề được Thường vụ Quân ủy Trung ương gợi ý kiểm điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Theo đó, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy và Ban Thường vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác huấn luyện trong điều kiện phòng, chống dịch; diễn tập các cấp; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tham gia phòng, chống dịch Covid-19 chặt chẽ, hiệu quả, góp phần giúp địa phương duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội; công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai... Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng có mặt hạn chế, nhất là việc quản lý, nắm, giải quyết tình hình tư tưởng ở một số đơn vị chưa kịp thời; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD có nhiều chuyển biến tiến bộ nhưng chưa vững chắc, còn quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, xử lý giải quyết có vụ việc chưa tốt...


Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chỉ đạo.

Trên cơ sở thảo luận, làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu xác định phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, theo đó: Ban Thường vụ nghiêm túc tự phê bình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc, cụ thể hóa các nội dung, biện pháp vào chương trình, kế hoạch năm 2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các chương trình, kế hoạch đã xác định; chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết hơn trong đột phá khắc phục, làm chuyển biến mạnh mẽ khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và an toàn giao thông...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; xét quyết định xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và khen thưởng về Đảng năm 2021 đối với các đảng bộ trực thuộc.


Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu.

MẠNH NGUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục