Ngày 1-6, Học viện Chính trị phối hợp với Quân khu, Trường Quân sự Quân khu tổ chức Lễ tốt nghiệp lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn - khóa 1 năm học 2022 - 2023. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị.

Thực hiện Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng về việc giao chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học 2022 - 2023, lớp đào tạo ngắn hạn cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn năm học 2022 - 2023 được tổ chức tại Trường Quân sự Quân khu 1. Sau thời gian 10 tháng học tập, rèn luyện các học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, kiến thức các môn khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quân sự, kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT theo đúng chương trình, nội dung đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.


Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại lễ tốt nghiệp khóa học.

Quá trình tổ chức lớp học, Học viện Chính trị và Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của học viện và Trường Quân sự Quân khu phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, quản lý điều hành huấn luyện linh hoạt; tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên nghiêm túc, đúng Quy chế Giáo dục, đào tạo; phân công lực lượng giảng dạy hợp lý, bố trí nơi học tập, ăn, ở, đi lại thuận lợi để khóa học hoàn thành đúng tiến trình huấn luyện.


Các đại biểu dự lễ tốt nghiệp.

Các đồng chí học viên đã xác định tốt trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ khóa học. Quá trình học tập đã bảo đảm tốt quân số, thời gian và các quy định của Trường Quân sự Quân khu. Kết quả khóa học: 100% tốt nghiệp khá, giỏi; trong đó giỏi = 3,1%, khá = 96,9%.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Chính ủy Học viện Chính trị yêu cầu các đồng chí học viên sau khi tốt nghiệp cần vận dụng tốt những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn; thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong làm việc của người cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn; giữ vững định hướng chính trị trong mọi hoạt động, hạt nhân đoàn kết trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu trong công việc và cuộc sống, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TRIỆU MINH PHƯƠNG

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục