Trong 3 ngày từ 8 đến 10-8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức luyện tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ. Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu dự và chỉ đạo luyện tập.

Cuộc luyện tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra nội dung chuyển trạng thái SSCĐ của cơ quan Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn.

Qua luyện tập, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ tham mưu tác chiến, điều hành của người chỉ huy; củng cố về nhận thức, lý luận, trình tự nhiệm vụ trong tổ chức chuẩn bị tác chiến KVPT; tăng cường khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh.

Đánh giá kết quả luyện tập, Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công cuộc luyện tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ năm 2022 đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch luyện tập đến các cơ quan, đơn vị thuộc quyền; ban chỉ đạo bám sát kế hoạch điều hành, điều hành luyện tập đúng trình tự, đủ nội dung; từng khung tập nắm cơ bản và thực hành đúng trình tự các bước tổ chức chuẩn bị chiến đấu, bám sát ý định tác chiến và kế hoạch điều hành của ban chỉ đạo. Quá trình luyện tập, từng cương vị chỉ huy, trợ lý cơ quan các cấp nêu cao ý thức trách nhiệm, vận dụng tương đối linh hoạt kiến thức lý luận, nguyên tắc tác chiến vào từng giai đoạn luyện tập.


Thiếu tướng Nguyễn Huy Cảnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu rút kinh nghiệm luyện tập.

Thời gian tới, đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân khu; tổ chức thực hiện tốt chương trình huấn luyện giai đoạn 2; tiếp tục duy trì khả năng SSCĐ, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn về người và VKTBKT. 

Khánh Ly-Bích Lạng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục