Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh vừa kiểm tra công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2022 tại các xã Phú Lương, Lâm Thao, Quảng Phú thuộc huyện Lương Tài.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trước khi tuyển quân, cấp ủy, chính quyền đã trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, liên tục thông báo danh sách các thanh niên trong diện khám sơ tuyển trên hệ thống loa truyền thanh. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã phối hợp tuyên truyền vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc.


Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khám sơ tuyển tại xã Phú Lương, huyện Lương Tài.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã tiếp tục nắm chắc nguồn công dân đủ điều kiện nhập ngũ về trình độ văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình; tập trung quán triệt đầy đủ các nội dung, quy định tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trước khi bước vào khám tuyển; hội đồng khám tuyển hoàn thiện các hệ thống văn bản, hồ sơ còn thiếu sót; đặc biệt cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khám tuyển, đảm bảo cho công tác khám tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả cao nhất.

Vũ Mạnh Hùng

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục