Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng vừa hoàn thành chương trình tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV), giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022 cho gần 300 đồng chí là chính trị viên, chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tập trung, các đồng chí cán bộ được nghiên cứu, trang bị các nội dung chuyên ngành về công tác DQTV, hướng dẫn chuẩn bị và thông qua bài giảng chính trị, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong DQTV; hoạt động của chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn trong một số nhiệm vụ QP, QSĐP; DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; nội dung, phương pháp làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức về công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự; công tác quản lý DQTV, DBĐV, vũ khí vật chất trang thiết bị, trang phục DQTV; xây dựng và hoạt động của xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; hướng dân soạn thảo giáo án và tổ chức phương pháp thực hành huấn luyện đội ngũ DQTV, chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội DQTV.

Kết thúc tập huấn các học viên viết bài thu hoạch; thực hành bài giảng huấn luyện đội ngũ DQTV; kiểm tra bắn súng tiểu liên AK bài 1 với kết quả 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Qua tập huấn nâng cao năng lực trình độ, bồi dưỡng phương pháp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mặt công tác QP, QSĐP, công tác DQTV, giáo dục quốc phòng an ninh đạt chất lượng, hiệu quả.

Phương Quyền

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục