Ngày 15-3, đoàn công tác do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác giáo dục, học tập nghị quyết, chuyên đề tại Bộ Tham mưu Quân khu và Tiểu đoàn Phòng hóa 23 (Bộ Tham mưu).


 Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu kiểm tra nhận thức chính trị của chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hoá 23, Bộ Tham mưu.

Qua trực tiếp theo dõi các giáo viên lên lớp giảng bài giáo dục chính trị cho các đối tượng với các nội dung nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Quân khu năm 2023 và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đồng chí Chính ủy Quân khu ghi nhận cán bộ giảng dạy chính trị đã có nhiều cố gắng, nhất là việc đổi mới phương pháp truyền đạt, cách thức thể hiện bài giảng, đảm bảo sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan đơn vị, phù hợp với khả năng nhận thức của người học. Đồng thời yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tham mưu tổ chức nghiêm túc, có chất lượng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Quân khu tới 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua đó, thống nhất về nhận thức và hành động, nắm vững quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tham mưu ban hành nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch thực hiện, đồng thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 của Quân khu.

                                                                                                                                                                 Tin, ảnh: Khương Quang

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục