Sáng 10-8, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu do Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1).


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm việc với các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Theo báo cáo của chỉ huy Trường bắn TB1, trong 7 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên; tổ chức huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan Quân khu, bảo đảm chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian; quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 80,2% khá, giỏi. Đơn vị tích cực tổ chức tuần tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bổ sung ranh giới, mốc giới đất quốc phòng; hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổ chức trồng dặm, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trồng năm 2021, trồng mới diện tích rừng năm 2022 theo quyết định phê duyệt của Quân khu. Quản lý chặt chẽ hệ thống trang thiết bị thao trường và công trình quốc phòng, không để hư hỏng, xuống cấp, mất an toàn xảy ra. 7 tháng đầu năm, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đoàn công tác kiểm tra việc bảo đảm các thiết chế văn hóa tại Tiểu đoàn 1, Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

 Qua làm việc với chỉ huy, cơ quan Trường bắn TB1 và kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc, thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trường bắn TB1 trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022; đồng thời yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy đơn vị kịp thời khắc phục những điểm hạn chế mà đoàn công tác đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra thực tế. Thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Trường bắn TB1, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của trên; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm thao trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện kỹ thuật, vũ khí trang bị; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện các đối tượng gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác thi đua tuyên truyền; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác dân vận, công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên; xây dựng củng cố đoàn kết nội bộ tốt, phát huy dân chủ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Ngọc Anh

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục