Ngày 17-6, Quân khu tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX (2022-2027). Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 19-10-2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Hướng dẫn số 2299/HD-CCT ngày 24-11-2021 của Cục Chính trị Quân khu về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trong LLVT Quân khu; thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và tổ chức thành công Đại hội từ cấp chi đoàn đến đoàn cơ sở. Quân khu chỉ đạo Đoàn cơ sở Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 làm trước rút kinh nghiệm của Đại hội Đoàn cơ sở 3 cấp chặt chẽ, đạt chất lượng tốt. 100% tổ chức đoàn các cấp bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Đến nay đã có 283/314 chi đoàn tổ chức thành công đại hội, trong đó có 303 chi đoàn bầu ban chấp hành, 11 chi đoàn bầu bí thư và phó bí thư.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Quân khu đã phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên Ban tổ chức, yêu cầu Phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị) phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu, lần thứ IX diễn ra vào tuần 4 tháng 8 năm 2022 thành công tốt đẹp.

Tinh và ảnh: Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục