Chiều 22-6, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng tiến hành công bố Quyết định thanh tra tài chính, kiểm tra thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự hội nghị, cùng dự còn có thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu và các thành viên đoàn kiểm tra Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.

Sau khi công bố quyết định thanh tra tài chính, kiểm tra thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Quân khu 1, đoàn công tác Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng đã nghe báo cáo của Phòng Tài chính Quân khu. Trong những năm qua, công tác tài chính, thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân khu luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt mọi nguồn lực tài chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách được giao đáp ứng kịp thời cho mọi nhiệm vụ được giao.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu và đại diện các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu dự hội nghị.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã quán triệt và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Kiện toàn quản lý ngân sách luôn được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Các đơn vị đã chấp hành tốt hơn các quy định về đấu thầu quản lý giá trong đầu tư xây dựng mua sắm vật tư hàng hóa, đẩy nhanh tiến độ công trình, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định. Ngành Tài chính các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy chỉ huy lập phân bổ và điều hành dự toán các năm, thực hành chi tiêu tiết kiệm và đạt hiệu quả thiết thực.

Theo kế hoạch, đoàn công tác Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành kiểm tra công tác tài chính và việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với cơ quan Quân khu và các đơn vị trực thuộc.

Khương Quang

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục