Sáng 21-9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.


Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.


Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 


Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị cho ý kiến, thông qua Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đề án).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng Tham mưu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hoàn chỉnh Đề án, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Căn cứ nội dung Đề án, xây dựng Kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng thực hiện; tổ chức triển khai Đề án, kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu đã xác định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quán triệt, thực hiện nghiêm túc Đề án và kế hoạch tổ chức thực hiện; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan thuộc ban, bộ, ngành Trung ương trong quá trình thực hiện Đề án. Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung mà Đề án và kế hoạch đã xác định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Hội nghị cho ý kiến, thông qua Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Các đại biểu dự hội nghị. 

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Hậu cần làm tốt công tác bảo đảm trang phục, trang bị, vật chất, hậu cần cho lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ, dân công hỏa tuyến tham gia diễu binh, diễu hành; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường cho các lực lượng diễu binh, diễu hành. Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật cho các lực lượng, phương tiện tham gia diễu binh, diễu hành. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, chất lượng các nội dung, nhiệm vụ giao trong Đề án và tổ chức lực lượng thực hiện Đề án.

Theo QĐND

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục