Ngày 20-10, Đảng ủy Lữ đoàn Pháo binh 382 tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 250 cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.


Đại tá Nông Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 382 thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Tại hội nghị, Đại tá Nông Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, nhấn mạnh những vấn đề mới, đang được quan tâm như: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII;  Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII...

Tại hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu ngay sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến cho các đối tượng còn lại những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), qua đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động, góp phần đưa các quyết nghị của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII vào cuộc sống; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin và ảnh: LƯƠNG VĂN HẢI

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục