Sáng 24-6, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường (KH, CN&MT) trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 791).

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu và đại biểu Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại hội nghị đều thống nhất đánh giá: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ hoạt động KH, CN&MT, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của LLVT Quân khu; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về vai trò, vị trí của KH, CN&MT trong LLVT Quân khu. Nghiên cứu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng và cấp cơ sở; nghiên cứu, triển khai thực hiện và ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến trên các mặt công tác.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Trong 10 năm, Quân khu đã có 542 sáng kiến được nghiệm thu; có 20 sáng kiến đạt giải tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; 36 sáng kiến đạt giải cấp Bộ Quốc phòng; 496 sáng kiến được nhân rộng, ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, cứu hộ cứu nạn, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất hậu cần, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đánh giá cao vai trò của công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường trong 10 năm qua, góp phần giúp LLVT Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ.


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 791.

Thời gian tới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 791, Nghị quyết số 20, Chương trình hành động số 251 và Kết luận số 62. Trong đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quán triệt, tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì hiểu rõ vị trí, ý nghĩa quan trọng KH, CN&MT là nhiệm vụ quan trọng; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 791. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác KH, CN&MT. Thực hiện nghiên cứu đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng kiến thiết thực, chất lượng, hiệu quả, ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện, SSCĐ, lao động sản xuất, phục vụ sinh hoạt của bộ đội. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791, Quân khu có 1 tập thể và 2 cá nhân được khen thưởng cấp Bộ Quốc phòng; 11 tập thể và 11 cá nhân được khen thưởng cấp Quân khu.

Tin và ảnh: GIANG NAM

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục