Chiều 16-5, Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo 4 cơ quan Quân khu, các phòng chức năng và một số đơn vị thuộc Quân khu.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái đã thông báo một số nội dung chính kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 5, diễn ra từ ngày 4 đến 10-5 tại Thủ đô Hà Nội, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được đưa ra thảo luận, cho ý kiến và quyết định như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác... Các đại biểu đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án.


Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thông qua. Đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin và ảnh: GIANG NAM

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục