Sáng 29-7, Đảng ủy Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới (giai đoạn 2007 - 2022). Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật dự hội nghị. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

15 năm qua, Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương, hoàn thành có chất lượng các chương trình của nghị quyết. Nổi bật là: Quản lý, khai thác sử dụng và phân cấp VKTBKT đúng quy định bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ cho các nhiệm vụ; tổ chức chặt chẽ, hiệu quả chương trình bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất VKTBKT và diezel hóa xe ô tô, xe thiết giáp với hệ số kỹ thuật cao. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật xác định tốt trách nhiệm, thường xuyên được bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật được củng cố, nâng cấp ngày càng chính quy, từng bước đáp ứng yêu cầu cất chứa VKTBKT và bảo đảm kỹ thuật ở các cấp. Các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật hằng năm hoàn thành tốt; Cuộc vận động 50 được triển khai sâu, rộng, hiệu quả.


Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 15 năm thực hiện nghị quyết, Quân khu có 1.528 sáng kiến đã được công nhận, trong đó có nhiều sáng kiến có giá trị được áp dụng trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT góp phần nâng cao khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT Quân khu.


Các đại biểu tham quan khu trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định về lãnh đạo và thực hiện công tác kỹ thuật. Chủ động nghiên cứu, xây dựng quy hoạch sử dụng VKTBKT; đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để duy trì và nâng cao khả năng chiến đấu của Quân khu. Đẩy mạnh nghiên cứu đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 và duy trì nghiêm nền nếp chính quy CTKT ở cơ quan, đơn vị…


Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các tập thể tại hội nghị.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu khen thưởng 20 tập thể, 21 cá nhân và đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 2 tập thể, 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương.

Tin và ảnh: QUỐC HẢ

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục