Ngày 24-5, Đảng ủy Quân sự thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

Những năm qua, trên cơ sở Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, từ Đảng ủy Quân sự thành phố Lạng Sơn đến các cấp ủy, chi bộ có nghị quyết chuyên đề, nghị quyết lãnh đạo hằng năm; trong đó, xác định rõ chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo công tác huấn luyện phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như: Tu sửa thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ; chuẩn bị đầy đủ sổ sách giáo án và các loại vật chất bảo đảm cho huấn luyện; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện...


Chỉ huy Ban CHQS thành phố Lạng Sơn tặng Giấy khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

Chỉ đạo và tổ chức huấn luyện cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo thời gian, quân số và chất lượng ngày càng được nâng lên. Cụ thể là trong 10 năm qua đã tổ chức huấn luyện được 1.290 đồng chí thuộc lực lượng dự bị động viên; tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng được 3 đợt/năm; tổ chức huấn luyện tự vệ với 26 cơ sở được 12 lớp với  2.450 đồng chí tham gia, kết quả đánh giá chung đạt khá. Hằng năm đã chỉ đạo 08/08 cơ sở phường, xã huấn luyện cho lực lượng dân quân đạt 100% nội dung, chương trình, với quân số tham gia: 11.825 đ/c. Kết quả đánh giá chung đạt khá…

Tại hội nghị, Ban CHQS thành phố Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương.

  DƯƠNG NGUYÊN

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục