Ngày 20-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân uỷ Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo; đồng chí Lê Ô Pích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang dự hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 703 của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, tổ chức tập huấn cán bộ các cấp và tập huấn chuyên ngành đúng kế hoạch, nội dung, thời gian, thành phần, quân số; bảo đảm vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bài giảng, giáo án, tài liệu theo đúng quy định.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, luyện tập xử trí các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chất lượng huấn luyện có chuyển biến tiến bộ vững chắc. Trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ huấn luyện; việc tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện...

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác huấn luyện mà Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã lãnh đạo đạt được. Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu kỹ chỉ thị, nghị quyết các cấp; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu.

Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quân sự các cấp nâng cao năng lực tham mưu và trình độ tổ chức chỉ huy, huấn luyện. Lấy kết quả huấn luyện của đơn vị làm thước đo để đánh giá trình độ năng lực của cán bộ chỉ huy, từ đó nâng cao chất lượng, sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang tỉnh, chú trọng huấn luyện đêm, cơ động lực lượng; xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765.

Nhân dịp này, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang khen thưởng 16 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765.

Phạm Đoàn

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục