Ngày 24/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam giai đoạn 2018-2023. Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.


Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đã quán triệt đầy đủ các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng công tác quốc phòng địa phương của tỉnh ngày càng được nâng lên; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh được thực hiện có nền nếp, chất lượng, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập phòng thủ dân sự các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn. Tổ chức rà phá bom, mìn, vật liệu nổ phục vụ các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội với tổng diện tích hơn 9.000ha. Cùng với đó, LLVT tỉnh tích cực làm công tác dân vận, huy động hơn 29.000 ngày công giúp nhân dân nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn. Tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận tập trung vào một số nội dung cơ bản về kết quả xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện; bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách người có công và hậu phương quân đội; công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ... góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược quốc phòng trong giai đoạn mới.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Thiếu tướng Lê Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của các cấp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp hiệp động chặt chẽ với các lực lượng trong KVPT, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân do đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: DƯƠNG NGUYÊN

 

Các tin khác:

Tìm kiếm theo:Chuyên mục nàyTất cả các chuyên mục